HERLAH, informacijske tehnologije d.o.o.

Efenkova cesta 61, 3320 Velenje

Tel.: (03) 586 35 60, fax: (03) 586 70 27

E-mail: info@herlah.com

Paket "Podjetje"
Vsebuje:
Glavna knjiga s saldakonti, Knjige prejetih in izdanih računov, Davčni obračun, Fakturiranje, Evidenca predračunov, Obračun plač, Obračun regresa, Plačilni promet.


Paket "Računovodstvo"
Vsebuje:
Glavna knjiga s saldakonti, Knjige prejetih in izdanih računov, Davčni obračun, Fakturiranje, Obračun plač, Obračun regresa, Osnovna sredstva, Plačilni promet


Paket "Plače"
Vsebuje:
Glavna knjiga s saldakonti, Knjige prejetih in izdanih računov, Davčni obračun, Fakturiranje, Obračun plač, Obračun regresa, Osnovna sredstva, Plačilni promet.


Paket "Trgovina"
Vsebuje:
Fakturiranje (veleprodaja), Fakturiranje (maloprodaja), Materialno poslovanje, Evidenca predračunov.


Paket "Računi"
Vsebuje:
Fakturiranje (storitve), Evidenca predračunov.


Paket "Šola"
Vsebuje:
Evidenca učencev v šoli, Obračun prehrane otrok v šoli, Obračun drugih obveznosti (učbeniški sklad, šola v naravi itd.).


Paket "Vrtec"
Vsebuje:
Evidenca otrok v vrtcu, Obračun storitev v vrtcu, Odločbe za znižano plačilo vrtca.


Paket "Potni nalogi"
Vsebuje:
Potni nalogi